வயிறு குலுங்க சிரிச்சா 🤣இவ்ளோ நன்மையா..! 72 வயதிலும் இளமையாய் வாழும் Zen Yoga Soundararajan பேட்டி

Zen யோகா பயிற்சி ஆசிரியர் சௌந்தர்ராஜன் அவர்களுடன் உணவு பழக்க வழக்க முறை மற்றும் உடற்பயிற்சியின் பலன்கள் குறித்தும் பேட்டி #ZenYoga #Exercise #DietPlan #Routine #HealthTips #Behindwoods #behindwoodso2 BOOK YOUR TICKETS – https://in.bookmyshow.com/events/behindwoods-gold-icons/ET00352409 Subscribe – https://bwsurl.com/bo2s We will work harder to generate better content. Thank you…

வயிறு குலுங்க சிரிச்சா 🤣இவ்ளோ நன்மையா..! 72 வயதிலும் இளமையாய் வாழும் Zen Yoga Soundararajan பேட்டி

Source

Zen யோகா பயிற்சி ஆசிரியர் சௌந்தர்ராஜன் அவர்களுடன் உணவு பழக்க வழக்க முறை மற்றும் உடற்பயிற்சியின் பலன்கள் குறித்தும் பேட்டி

#ZenYoga #Exercise #DietPlan #Routine #HealthTips #Behindwoods #behindwoodso2

BOOK YOUR TICKETS – https://in.bookmyshow.com/events/behindwoods-gold-icons/ET00352409

Subscribe – https://bwsurl.com/bo2s We will work harder to generate better content. Thank you for your support.

BEHINDWOODS INFORMING TEN CRORE PEOPLE
For Advertisement Inquires – Whatsapp +91 8925421644
Click here to advertise: https://bwsurl.com/adv

Reviews & News, go to https://www.behindwoods.com/

Video contains promotional content, Behindwoods shall not be liable for any direct, indirect or consequential losses arising out of the contents of the ad. Therefore, use of information from the ad is at viewer’s own risk.

For more videos, interviews ↷
Behindwoods TV ▶ https://bwsurl.com/btv
Behindwoods Air ▶ https://bwsurl.com/bair
Behindwoods O2 ▶ https://bwsurl.com/bo2
Behindwoods Ice ▶ https://bwsurl.com/bice
Behindwoods Ash ▶ https://bwsurl.com/bash
Behindwoods Gold ▶ https://bwsurl.com/bgold
Behindwoods TV Max ▶ https://bwsurl.com/bmax
Behindwoods Walt ▶ https://bwsurl.com/bwalt
Behindwoods Ink ▶ https://bwsurl.com/bink
Behindwoods Cold ▶ https://bwsurl.com/bcold
Behindwoods Swag ▶ https://bwsurl.com/bswag