“அன்று Subasree.. இன்று Ganesan.. நாளை?” – மர்மத் தீவான ஈஷா.. | Isha Yoga | Subasri | Jaggi Vasudev

#NakkheeranTV #isha_yoga_center #jaggivasudev #subasri #isha_foundation #jaggivasudev #ishanews #sadhguru #sadhgurujaggivasudev #nakkheeran #isha #nakkeerannews #ishayoga “அன்று சுபஸ்ரீ.. இன்று கணேசன்.. நாளை?” – மர்மத் தீவான ஈஷா.. திடீர் திடீரென மாயமாகும் தீவிர சீடர்கள்! மீண்டும் சர்ச்சையில் ஜக்கி! | Isha Yoga Foundation | Subasri | Jaggi Vasudev |…

"அன்று Subasree.. இன்று Ganesan.. நாளை?" - மர்மத் தீவான ஈஷா.. | Isha Yoga | Subasri | Jaggi Vasudev

Source

#NakkheeranTV #isha_yoga_center #jaggivasudev #subasri #isha_foundation #jaggivasudev #ishanews #sadhguru #sadhgurujaggivasudev #nakkheeran #isha #nakkeerannews #ishayoga

“அன்று சுபஸ்ரீ.. இன்று கணேசன்.. நாளை?” – மர்மத் தீவான ஈஷா.. திடீர் திடீரென மாயமாகும் தீவிர சீடர்கள்! மீண்டும் சர்ச்சையில் ஜக்கி! | Isha Yoga Foundation | Subasri | Jaggi Vasudev | Nakkheeran TV

Nakkheeran Book online: https://www.nakkheeran.in/nakkheeran
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nakkheeran.news
IOS: https://apps.apple.com/in/app/nakkheeran-tamil/id1472318238

Subscribe to Nakkheeran TV
http://bit.ly/1Tylznx
www.Nakkheeran.in
Social media links
Facebook: http://bit.ly/1Vj2bf9
Twitter: http://bit.ly/21YHghu

About Nakkheeran TV:
Nakkheeran TV – Nakkheeran’s Official YouTube Channel. In this Tamil channel, you can find videos about hot political news, current affairs, world news, cinema news, celebrity news, etc.